Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
 
Politca privind cookie-urile
 
Bilete24.uk utlizează un serviciu de vânzare care nu colectează automat nicio informație despre utlizator, cu excepția celor conținute în cookie-uri.
 
Cookie-urile, se bazează pe datele IT stocate pe dispozitvul utlizatorului. Acestea sunt destnate exclusiv utlizării paginilor site-ului web. Fișierele text conținute de acestea conțin numele site-ului web, tmpul de stocare pe dispozitv și un număr de identfcare special.
 
Enttatea responsabilă pentru cookie-uri, de asemenea, recepția acestora este proprietarul site-ului Bilete24.uk.
 
Cookie-urile sunt utlizate în următoarele scopuri:
 
Adaptarea conținutului site-ului web la preferințele Utlizatorului, precum și optmizarea site-ului web la dispozitvul folosit de utlizatorul dat;
 
Crearea de statstci care, după o analiză corectă, permit îmbunătățirea conținutului și structurii site-ului web la nevoile utlizatorului;
 
Menținerea sesiunii utlizatorului actvată după conectarea la fecare pagină individuală a site-ului web, fără a f necesară introducerea constantă a loginului și parolei;
 
Site-ul de vânzări folosește două tpuri de cookie-uri - cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Primele sunt așa-numite fșiere temporare - sunt stocate pe dispozitvul utlizatorului numai până la deconectare, închiderea site-ului web sau oprirea browserului Internet. Cookie-uri persistente sunt stocate pe dispozitvul utlizatorului până când sunt eliminate.
 
În plus, site-ul de vânzări utlizat de Bilete24.uk folosește următoarele tpuri de cookie-uri:
 
„Obligatorii” - permite utlizarea tuturor serviciilor oferite de site-ul web;
 
„De securitate” - permit detectarea, adică așa-numitul abuz;
 
„De performanță” - colectează informații despre modul de utlizare a conținutului site-ului;
 
„funkcjonalne” – zapamiętują wybrane przez Użytkownika ustawienia, w tym: język, miejsce zamieszkania, wielkość strony etc.; „Funcționale” - rețin setările selectate de utlizator, inclusiv: limba, locul de reședință, dimensiunea paginii, etc .;
 
„Publicitare” - care permite livrarea de conținut publicitar complet personalizat către utlizator.

Atenție! Majoritatea browserelor de internet permit stocarea cookie-urilor pe dispozitvul pe care utlizatorul îl utlizează. Utlizatorul poate modifca oricând setările Cookie-ului. Unii parametri vă permit să blocați cookie-urile sau să vă informeze regulat despre plasarea lor pe dispozitv. Informații detaliate despre politcile privind cookie-urile, modul de utlizare a acestora sau blocarea acestora sunt disponibile în setările browserului web.
 
Blocarea sau limitarea funcționării cookie-urilor poate afecta unele funcționalități ale site-ului web.
 
Toate cookie-urile plasate pe dispozitvul utlizatorului pot f utlizate de către partenerii site-ului web.
 
Pentru a afa mai multe despre cookie-uri utlizatorul poate afa vizitând site-urile web relevante, de ex.htps://support.microsof.com/en-us/products/windows